elitfönster.se

Fönsterkollen gör sig bäst i porträttläge.
Vänligen rotera din enhet.

{{address}}
{{coordinates}}
Map Data ©2017 Google

01 Väder & Vind

Dina fönster för en ständig kamp mot elementen

Vädret där du bor påverkar hur dina fönster kommer att må över tid. Regn, snö, blåst, kyla, sol och växlingarna däremellan innebär påfrestningar för dina fönster.

Så här ser vädret ut hemma hos dig i

Älvsjö
35mm / år
Nederbörd
mm / år
Älvsjö
35mm / år
Sverige i snitt
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Soltimmar
h / år
Älvsjö
35mm / år
Sverige i snitt
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Medel-
temperatur
Älvsjö
35mm / år
Sverige i snitt
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Nederbörd
mm / år
Älvsjö
35mm / år
Sverige i snitt
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Soltimmar
h / år
Älvsjö
35mm / år
Sverige i snitt
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Medel-
temperatur
Älvsjö
35mm / år
Sverige i snitt
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Väderdata tillhandahålls av SMHIs API

02 Säkerhet

Fönster är den vanligaste vägen in för inbrottstjuven

Speciellt utsatta dagar är helger som Alla helgons dag, jul, nyår, Lucia och midsommar samt fredagar och i synnerhet lönefredagar. Detta hänger säkert ihop med att människor i större utsträckning reser bort under dessa dagar.

Det här är inbrottstatistiken i

Älvsjö
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Sverige i snitt
35mm / år
Älvsjö
35mm / år
Källa: brå.se
{{city}}
Det här är inbrottstatistiken i
Källa: brå.se

02 Säkerhet

har en låg/medelhög/hög inbrottsrisk.
Det går aldrig att helt skydda sig från inbrott, men man kan försvåra för tjuven.

Elitfönsters produkter har som standard en förstärkt infästning av glas och fyllningar vilket försvårar inbrott genom att plocka ur glasen/fyllningarna. Där behov finns på ökad säkerhet kan vi erbjuda särskilt förstärkta produkter med certifierad inbrottssäkerhet.

03 Bullerstörningar

Buller kan påverka oss på flera olika negativa sätt

Sömn, inlärning och andra prestationer kan störas av oljud. Samtidigt är det mycket individuellt vad vi uppfattar som störande. Totalt beräknas över 2 miljoner människor i Sverige vara störda av buller.

{{address}}
Bullernivå: {{noiselevel}}/10
Din bullernivå har beräknats utifrån närhet till större vägar, flygplatser och järnvägar, även tung industri kan påverka. Underlag för beräkningar från Open Streetmap.

03 Bullerstörningar

Där du bor i är risken för störande buller låg/medel/hög. Men buller kan komma från andra källor än de vi tittat på. Till exempel från en lekplats, granne som klipper gräset, eller en högljudd fest. Dessutom är upplevelsen av ljud mycket individuell. Buller kan påverka hälsan negativt. Därför ställer byggreglerna stora krav på maximal ljudnivå i byggnader.

03 Bullerstörningar

Elitfönsters produkter med 3-glas isolerglas eller kopplade 2+1 konstruktioner har bra ljudreduktion i standardutförande. Då behov finns på högre ljudreduktion kan fönstren utrustas med glas med mer ljudreducerande konstruktion. Vänd dig till närmaste återförsäljare för ett individuellt råd.

04 Stil

Rätt fönster för husets stil och byggnadsår

Att låta fönstren harmonisera med den tidstypiska stil huset har gör mycket för hur husets estetik och hur det uppfattas.

Byggår
{{year}}

{{decade}}-talet

05 Summering

Den här rapporten handlar om din fastighet med tanke på hur väder och vind, buller, husets tidsålder samt inbrottsstatistik påverkar val av fönster.

Ta gärna med uppgifterna om ditt boende till närmaste återförsäljare så får ni ett bra underlag att diskutera utifrån.

01 Väder & Vind

Våra fönster är konstruerade för att motstå vädrets påfrestningar både i form av nederbörd och blåst. De flesta av våra produkter testas till och med för att motstå regn och blåst upp till orkanstyrka.

01 Väder & Vind

Det är mer nederbörd än genomsnittet i . Därför är det bra att veta: Vatten har en förmåga att tränga igenom alla otätheter. Därför måste ett fönster vara regntätt. Ett otätt fönster kan ge stora skador i omslutande väggkonstruktioner eller golv.

Våra fönster är konstruerade för att motstå vädrets påfrestningar både i form av nederbörd och blåst. De flesta av våra produkter testas till och med för att motstå regn och blåst upp till orkanstyrka.

01 Väder & Vind

Inomhusklimatet påverkas direkt av fönsters värmegenomgångsmotstånd (u-värde), ett fönster med ett högt U-värde ger ett större uppvärmnings-behov i byggnaden. Ett fönster med lågt U-värde ger skönare inomhusklimat och lägre uppvärmningskostnader. De flesta av Elitfönsters produkter är försedda med 3-glaskassetter inklusive ett energiglas. Det går dessutom att välja olika glasuppbyggnader som ger ännu bättre isolering.

01 Väder & Vind

Det är mer nederbörd och kallare än genomsnittet i . Därför är det bra att veta:

Vatten har en förmåga att tränga igenom alla otätheter. Därför måste ett fönster vara regntätt. Ett otätt fönster kan ge stora skador i omslutande väggkonstruktioner eller golv. Våra fönster är konstruerade för att motstå vädrets påfrestningar både i form av nederbörd och blåst. De flesta av våra produkter testas till och med för att motstå regn och blåst upp till orkanstyrka.

01 Väder & Vind

Solljus sprider inte bara ljus i byggnaden utan kan även bidra med extra energitillskott via den värme som instrålande solljus sprider. Varma dagar kan det ge en ovälkommen uppvärmning av byggnaden. Då ökar behovet av nedkylning, solen bleker även möbler och textilier. Därför kan det vara klokt att till exempel kombinera stora glaspartier i söderläge med någon form av solskydd. Elitfönster har fönster med olika grader av solskydd allt efter behov. Ibland kan det finnas skäl att ha olika solskydd för olika fönster.

01 Väder & Vind

Att tänka på är att fönster som utsätts för direkt regn kan vi varmt rekommendera smutsavvisande glas. Med smutsavvisande glas rengörs fönstret varje gång det regnar på det. Inomhusklimatet påverkas direkt av fönsters värmegenomgångsmotstånd (u-värde), ett fönster med ett högt U-värde ger ett större uppvärmnings-behov i byggnaden. Ett fönster med lågt U-värde ger skönare inomhusklimat och lägre uppvärmningskostnader. De flesta av Elitfönsters produkter är försedda med 3-glaskassetter inklusive ett energiglas. Det går dessutom att välja olika glasuppbyggnader som ger ännu bättre isolering.

01 Väder & Vind

Det är mer nederbörd, kallare och även soligare än genomsnittet i .

Därför är det bra att veta: Vatten har en förmåga att tränga igenom alla otätheter. Därför måste ett fönster vara regntätt. Ett otätt fönster kan ge stora skador i omslutande väggkonstruktioner eller golv. Våra fönster är konstruerade för att motstå vädrets påfrestningar både i form av nederbörd och blåst. De flesta av våra produkter testas till och med för att motstå regn och blåst upp till orkanstyrka.

01 Väder & Vind

Det är soligare än genomsnittet i . Därför är det bra att veta:

Solljus sprider inte bara ljus i byggnaden utan kan även bidra med extra energitillskott via den värme som instrålande solljus sprider. Varma dagar kan det ge en ovälkommen uppvärmning av byggnaden. Då ökar behovet av nedkylning, solen bleker även möbler och textilier. Därför kan det vara klokt att till exempel kombinera stora glaspartier i söderläge med någon form av solskydd. Elitfönster har fönster med olika grader av solskydd allt efter behov. Ibland kan det finnas skäl att ha olika solskydd för olika fönster.

01 Väder & Vind

Det är kallare än genomsnittet i .

Därför är det bra att veta: Inomhusklimatet påverkas direkt av fönsters värmegenomgångsmotstånd (u-värde), ett fönster med ett högt U-värde ger ett större uppvärmningsbehov i byggnaden. Ett fönster med lågt U-värde ger skönare inomhusklimat och lägre uppvärmningskostnader. De flesta av Elitfönsters produkter är försedda med 3-glaskassetter inklusive ett energiglas. Det går dessutom att välja olika glasuppbyggnader som ger ännu bättre isolering.

01 Väder & Vind

Solljus sprider inte bara ljus i byggnaden utan kan även bidra med extra energitillskott via den värme som instrålande solljus sprider. Varma dagar kan det ge en ovälkommen uppvärmning av byggnaden. Då ökar behovet av nedkylning, solen bleker även möbler och textilier. Därför kan det vara klokt att till exempel kombinera stora glaspartier i söderläge med någon form av solskydd. Elitfönster har fönster med olika grader av solskydd efter behov. Ibland kan det finnas skäl att ha olika solskydd för olika fönster. 

01 Väder & Vind

Det är mer nederbörd och även soligare än genomsnittet i .

Därför är det bra att veta: Vatten har en förmåga att tränga igenom alla otätheter. Därför måste ett fönster vara regntätt. Ett otätt fönster kan ge stora skador i omslutande väggkonstruktioner eller golv. Våra fönster är konstruerade för att motstå vädrets påfrestningar både i form av nederbörd och blåst. De flesta av våra produkter testas till och med för att motstå regn och blåst upp till orkanstyrka.

01 Väder & Vind

Solljus sprider inte bara ljus i byggnaden utan kan även bidra med extra energitillskott via den värme som instrålande solljus sprider. Varma dagar kan det ge en ovälkommen uppvärmning av byggnaden. Då ökar behovet av nedkylning, solen bleker även möbler och textilier. Därför kan det vara klokt att till exempel kombinera stora glaspartier i söderläge med någon form av solskydd. Elitfönster har fönster med olika grader av solskydd allt efter behov. Ibland kan det finnas skäl att ha olika solskydd för olika fönster.

01 Väder & Vind

Det är kallare och även soligare än genomsnittet i .

Därför är det bra att veta: Inomhusklimatet påverkas direkt av fönsters värmegenomgångsmotstånd (u-värde), ett fönster med ett högt U-värde ger ett större uppvärmningsbehov i byggnaden. Ett fönster med lågt U-värde ger skönare inomhusklimat och lägre uppvärmningskostnader. De flesta av Elitfönsters produkter är försedda med 3-glaskassetter inklusive ett energiglas. Det går dessutom att välja olika glasuppbyggnader som ger ännu bättre isolering.